Πληροφορίες Πληρωμών

Σας ευχαριστούμε πολύ, έχετε δηλώσει συμμετοχή επιτυχώς στον αγώνα Granitis Trail 2019.

 

Το κόστος συμμετοχής ειναι 20.00€ για τον αγώνα των 21 χιλιομέτρων και 10.00€ για τον αγώνα των 9 χιλιομέτρων.

Τα έξοδα και οι προμήθειες της τράπεζας από την κατάθεση  επιβαρύνονται οι καταθέτες αποκλειστικά και όχι η διοργανωση.

 

Έγκυρες εγγραφές θεωρούνται οι εγγραφές που συνοδεύονται με αποδεικτικό κατάθεσης στην ΤΡΑΠΕΖΑ έως και τις 12:00 η ώρα στις 17/08/2020

 

Πέρα από αυτό το χρονικό όριο δεν αναγνωρίζετε καμία εγγραφή και ως εκ τούτο θεωρούνται άκυρες οι μεταγενέστερες καταθέσεις στο λογαριασμό τράπεζας.  

 

Στις 12:10 θα ανακοινωθούν οι έγκυρες εγγραφές οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

 

Αρ. Λογ. Πειραιώς GR69 0172 2410 0052 4100 3503 581

Μπουρλίβας Νίκος