21 χλμ

Mήκος διαδρομής

+1550 μ

Υψομετρική διαφορά

1775 μ.

Κορυφή διαδρομής

5 ώρες

Χρονικό όριο

Εγγραφή στο Granitis Trail RSS