Διαδρομή Αγώνα GranitisTrail 21km

Image

21 km

Μήκος διαδρομής

+1550 m

Υψομετρική διαφορά


1775 m

Κορυφή διαδρομής

5 hours

Χρονικό όριο