Διαδρομή Αγώνα GranitisTrail 9km

Image

9 km

9 km

Μήκος διαδρομής

+430 m

Υψομετρική διαφορά


1105 m

Κορυφή διαδρομής

3 hours

Χρονικό όριο